Zidni satovi

Zidni satovi napravljeni od maslinovog drva, jednostavnog dizajna. Imaju kukicu sa stražnje strane kojom se vješa na zid. Satni mehanizam je tiši. Težine su cca 1 kg.

Niti jedan proizvod ne odgovara traženom.